Specjalizacje

Czym się zajmujemy

CTVET s.r.o.

Laparoskopia oraz endoskopia

Laparoskopia to metoda chirurgiczna, podczas której zamiast dużej rany chirurgicznej wprowadzamy narzędzia i kamerę przez małe otwory w ścianie jamy brzusznej. Do najczęściej wykonywanych zabiegów laparoskopowych należą biopsje narządów jamy brzusznej, kastracja suk, kastracja samców z zatrzymanymi jądrami w jamie brzusznej oraz gastropeksja (zapobieganie skrętowi żołądka u ras średnich i dużych).

Laparoskopowa kastracja samicy i możliwa gastropeksja

Przez jedno małe nacięcie wprowadzamy kamerę do jamy brzusznej, a instrument przez drugie. Po uchwyceniu jajnika instrumentem przyszywamy go tymczasowo do ściany jamy brzusznej, gdzie skalpelem harmonicznym oddzielamy go od macicy i wyciągamy przez nacięcie, którym wprowadzaliśmy instrument. Z tym zabiegiem można połączyć profilaktyczną gastropeksję, polegającą na uchwyceniu żołądka instrumentem przez nacięcie około 4 cm za ostatnim żebrem po prawej stronie i wszyciu go w ranę. Zapobiegnie to obracaniu się żołądka na lewą stronę.

Endoskopia (posługujemy się endoskopami elastycznymi i sztywnymi)

Endoskopy giętkie i sztywne do badania jam ciała, zwłaszcza żołądka i dwunastnicy. Najczęściej wykonujemy ekstrakcję ciał obcych z żołądka i przełyku (kamienie, kawałki odzieży, zabawki, haczyki wędkarskie) oraz biopsję żołądka i dwunastnicy. Następnie za pomocą sztywnych endoskopów bada się jamę nosową, tchawicę, uszy oraz drogi moczowe i płciowe.