Specjalizacje

Czym się zajmujemy

CTVET s.r.o.

Kardiologia

Wykonujemy badania kardiologiczne psów i kotów, także w celu adopcji. W badaniu kardiologicznym stwierdza się wady wrodzone (PDA, ubytki przegrody międzykomorowej) i nabyte wady serca (zastawki dwupłatkowe i trójdzielne, HCM u kotów, DCM u psów). Następnie na podstawie badania EKG diagnozujemy zaburzenia rytmu serca. Badanie ciśnienia krwi jest szczególnie ważne u kotów.

Na badanie kardiologiczne u dr Jany Gemmelovej można umówić się w każdy czwartek w godzinach 14:00-18:00.