Specjalizacje

Czym się zajmujemy

CTVET s.r.o.

Hospitalizacja

Hospitalizację stosuje się w przypadku hospitalizacji pooperacyjnej oraz hospitalizacji zwierząt wymagających kilkudniowego leczenia. Posiadamy 10 boksów dla małych i średnich zwierząt oraz 2 boksy nawet dla największych psów. Hospitalizujemy także gady i małe ssaki (króliki, świnki morskie, świnki morskie). Hospitalizowanymi zwierzętami opiekują się pielęgniarki weterynaryjne, które stale czuwają nad czystością boksów, komfortem zwierząt i regularnością podawania leków.