Specializace

Čím se zabýváme

Drobní savci

Počet a obliba drobných savců jako domácích mazlíčků roste i v řadách našich klientů.

Většina pacientů přichází s těmito potížemi

Neváhejte nás vyhledat a nechat svého králíčka, morčátko, osmáka… prohlédnout, pokud odpozorujete některé z těchto příznaků.

Mezi nejčastější úkony v naší praxi, ať už preventivní či léčebné, patří zejména stomatologické ošetření a kastrace.

Stomatologie

Králíci, morčata, osmáci a činčily mají zuby hypselodontního typu, tzn. že jejich zuby neustále rostou, mají dlouhou korunku a nemají vytvořen pravý anatomický kořen.
Celoživotní růst zubů a nutnost jejich soustavného obrušování je často podceňována. Nedostatek abrazivních složek (seno, tráva, větvičky) v krmivu a naopak nadbytek ovoce obilných krmných směsí vede k nedostatečnému obrušování zubů a jejich následnému přerůstání směrem do dutiny ústní i ve směru růstu kořenů, což vede k rozvoji syndromu onemocnění dentice.

Méně často mohou za problémy se zuby vrozená onemocnění, zlomeniny zubů související s úrazy či přítomnost cizích těles v dutině ústní (např. srst, osiny).

Kastrace

Samci i samičky jsou po kastraci přítulnější, zápach jejich moči je méně agresivní, samice netrpí falešnou březostí, tumory mléčných žláz, adenokarcinomy dělohy (zhoubné nádorové onemocnění zejména ramlic, postihuje většinu nekastrovaných samic od věku 3- 4 let, metastazuje převážně do plic, ale i jater, sleziny, pobřišnice a dalších orgánů). U samců se doporučuje kastrace po dosažení pohlavní dospělosti ve věku od 4 měsíců, plodnost je však zachována ještě po dobu 3-6 týdnů od kastrace. U samic je doporučena kastrace v pozdějším věku, cca od 6. měsíce stáří. Význam má ovšem každá kastrace, tedy i ta v pozdějším věku. Kastrační rána je malá, nevyžaduje žádnou pooperační péči, jen každodenní prohlídku. Léky na podporu trávení a peristaltiky střev a analgetika jsou samozřejmostí.

Obezita drobných savců NEBÝVÁ důsledkem kastrace, ale překrmováním v rámci
rozmazlování.